7143 Sayılı Kanun Ödeme Süresini Kaçıranlara Ek Süre

7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİNİ KAÇIRANLARA EK SÜRE

27 Aralık 2018 tarih ve 3069 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. Maddesi ile; 7143 sayılı kanun ile ödenmesi gereken tutarların ödeme süresini kaçıranlara 219 yılı Şubat ayı sonuna kadar ek süre getirilmiştir. İlgili madde aşağıdadır. 

Continue reading

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Continue reading

Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi

Poşet Ücreti Ve Poşet Beyannamesi

10 Aralık 2018 Pazartesi  30621 sayılı resmi gazete’de yayınlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8. Maddesi ile  2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiş, Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.  İlgili maddeler aşağıdadır.

Continue reading

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

Continue reading