Apartman Site Potansiyel Vergi Numarası Karar Örneği ve Vergi Dairesi Dilekçesi

KARAR TARİHİ: 
KARAR NO: 
KARAR KONUSU: Yönetici Seçimi ve Potansiyel vergi Numarası alınması

TOPLANTIYA KATILANLAR: ……

KARAR
……./……../……. Günü Apartmanımızda toplanıldı. Toplantıya ……..adet bağımsız bölüm sahibinden ,………adetinin katıldığı ve çoğunluğun sağlandığı görüldü.

Gündem gereği apartmanımıza yönetici seçimi konusu görüşüldü.  Gelen teklifler üzerine ,,,,………..,nın apartman yöneticisi olması konusunda oylamaya geçildi. ,……….,,,,’nın apartman yöneticisi olarak seçilmesine çokluğu ile karar verildi.

Daha sonra yasa gereği apartmanımız adına potansiyel vergi numarası alınması için apartman yöneticisi seçilen ,,……….,,,,’ya bu konuda yetki verilmesi çokluğu ile kabul edildi.

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı sonlandırıldı. 

DAİRE NO                                           DAİRE NO                                             DAİRE NO

TC KİMLİK NO                                 TC KİMLİK NO                                   TC KİMLİK NO

İMZA                                                       İMZA                                                        İMZA

—————————————————————————————————-

VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK DİLEKÇE

……….. vergi dairesi müdürlüğüne

İlimiz / İlçemiz …………………………………….. Adresinde bulunan apartman ve dükkan sakinleri olarak, apartmanımıza yönetici olarak …………………………… seçtik. Apartmanımıza vergi numarası almak, gerekli defterleri yaptırmak ve kararlar almak için oy çokluğu ile yönetici …………………. görevlendirdik. Bu tutanak oy çokluğu ile …../……/………. Tarihinde imza altına alınmıştır. Gerekli mercilere verilmek üzere iki nüsha düzenlenmiştir. …../……/……….

Ek: Tüm kat maliklerinin ad, soyad ve imza listesi

————————————————————————————————

Genel Bilgilendirme


Apartman yönetiminde oybirliği ve oyçokluğu kavramları

Oybirliği tüm kat maliklerinin onayını ifade ederken, oyçokluğu ise, kat maliklerinin yüzde 51’ini ifade ediyor.

Oybirliği ile alınan kararlar:

-Anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünde sinema ,tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri, fırın, lokanta, pastahane, süthane, gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ,çarşı gibi yerler açmak için ( KMK 24.Madde), 

-Bağımsız bölüm ilavesi için ( KMK 44/a madde),

-Anagayrimenkule yapılan ilavalerden sonra,anagayrimenkuldün alacağı duruma göre,yapılan yeni ilavaler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlere tahsis edilecek arsa paylarının usulüne uygun olarak, yeniden düzenlenmesi için (KMK 44/b madde ),

-Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar için ( KMK 45.madde),

-Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için (KMK 45 .madde).

Oyçokluğu ile alınan kararlar:

-Yönetim planının değiştirilmesi için (KMK 28/3.madde)

-Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. (KMK 19.md.)

-Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacı ile birlikte arsa edinilmiş olması halinde, kat irtifakına geçiş için (KMK ek madde 4)

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bazı kararlar için ise hem arsa payı hem sayı çokluğu aranıyor. Hem arsa payı hem sayı çokluğu aranan kararlar şu şekilde sıralanıyor:

Hem arsa payı hem sayı çokluğu ile alınan kararlar:

-Yönetici tayini (KMK 34/4.madde),

-Denetçi tayini (KMK 41/3.madde),

-Ortak yerlerin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bunlardan elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak büyük yenilik ve ilavaler için (KMK 42/1.madde).

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.