BANKADAN YATAN MAAŞLAR İÇİN ÜCRET BORDROSU İMZALATMAK GEREKİR Mİ?

5510 Sayılı Kanun 102/1/e  Bendinde;

”İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.

Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.” denilmektedir.

Bu madde ücret bordrolarının imzalanma şartı ortadan kalktı şeklinde yorumlanıyor olsa bile;

– Ücret, fazla mesai ve diğer alacak ödemelerinin doğru yapılmasını sağlamak,

– Personelin ödenmeyen hakları teminat altına almak,

– Eksik ödemelere personelin itiraz etmesini sağlamak,

– Personeli korunmak,

– Bordronun personel verilmesini sağlamak maksadıyla ücret bordrolarının imzalanması yargı açısından gereklidir.

Bu nedenle;

– Ücret bordrosu kesinlikle düzenlenmeli,

– Personele imzalatılmalı,

-4857 sayılı yasaya göre 5 yıl,

-Borçlar yasası gereğince kıdem ve ihbar tazminatları için 10 yıl saklanması gerekir.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.