BELEDİYELERE MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN VERGİ, RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ FORM BA/BS BİLDİRİLİR Mİ?

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı (1.2.1) bölümünde;

“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın BA/BS bildirim formlarına dâhil edilecektir.” denilmektedir.

BA-BS formlarının en önemli özelliklerinden biri, bu formların ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin bağlantılarını ortaya çıkartabilmesidir. Bu yolla bir mükellefin mal ve hizmet alım/satım zinciri içerisindeki tüm mükellefler tespit edilebilmektedir.

 Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Belediyelere makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç ödemeleri bir mal ya da hizmet hareketini teşkil etmediğinden söz konusu ödemeler BA-BS bildirim formlarına dâhil edilmeyecektir.

Kaynak: 09.02.2016 tarih ve 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19344]-10873 sayılı özelge

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.