Category: MAKALELER

Dönem Sonu Kapanış ve Dönem Başı Açılış Muhasebe Kaydı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Continue reading

Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi

Poşet Ücreti Ve Poşet Beyannamesi 10 Aralık 2018 Pazartesi  30621 sayılı resmi gazete’de yayınlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8. Maddesi ile  2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiş, Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.  İlgili maddeler aşağıdadır.

Continue reading