Category: MEVZUAT

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık Meslek Kararı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MADDE 1 – 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve …

Continue reading

Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor Adalet Bakanlığının hazırladığı Mağdur Hakları Kanun tasarısı İşverenleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi içeriyor. Kanun yasalaşırsa, işverenlerin engelli işçi çalıştırma zorunluluğu gibi mağdur çalıştırma zorunluluğu da olacak.

Continue reading

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 56) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir

Continue reading

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA/TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK

28.07.2017/104-1 TÜRMOB KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA/TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET: 3/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere: KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı Listeye Türk Gümrük Tarife Cetvelinin

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.