Category: SORU CEVAP

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği 1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

Continue reading

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları (2018)

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları (2018) * Yabancı işçi çalıştıracak iş yerlerinde 5 Türk vatandaşının çalışması zorunludur. Bu sayı yalnızca 1 tane yabancı işçi çalıştırmak isteyenler için geçerlidir. Eğer birden fazla yabancı işçi çalıştırma durumu varsa  her yabancı için 5 Türk vatandaşının çalıştırılması gerekmektedir. Örneğin 5 yabancı çalıştırma izni isteyen bir şirketin bünyesinde toplam 25 Türk …

Continue reading

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Mesleki Faaliyetimizi İlgilendiren Değişiklikler Nelerdir?

İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Neler Yapılabilir?

İnteraktif Vergi Dairesinden Görüntülenebilecek Bilgiler Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini, Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.