Category: DERNEK VAKIF VB DİĞER İŞLETMELER

4- Diğer İşletmeler

Diğer İşletmeler GEREKLİ EVRAKLAR 1) Noter onaylı İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 2) Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

Continue reading

3- Belediye Ticari İşletmesi Yeni Kayıt

Belediye Ticari İşletmesi Yeni Kayıt GEREKLİ EVRAKLAR 1) Belediye Meclisince, ticari işletmenin açılmasına dair alınmış noter onaylı karar (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) (Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (…………..BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir )

Continue reading

2- Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt GEREKLİ EVRAKLAR 1) Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 2) Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Continue reading

1- Dernek İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

Dernek İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt GEREKLİ EVRAKLAR 1) Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 2) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge – Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak ( 1adet asıl – 1 adet fotokopi)

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.