Category: KOLLEKTİF ŞİRKETLER

5- Kollektif Şirket Şube Kapanışı

Kollektif Şirket Şube Kapanışı KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI a) Dilekçe b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

Continue reading

4- Kollektif Şirket Değişiklik İşlemleri

Kollektif Şirket Değişiklik İşlemleri SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ a) Dilekçe b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (Şirket sözleşmesindeki değişikliklerde, değişen hükmün yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.(1 adet asıl-2 adet fotokopi)

Continue reading

3- Kollektif Şirket Merkez Nakli İşlemleri

Kollektif Şirket Merkez Nakli İşlemleri KOLLEKTİF ŞİRKET MERKEZ NAKLİ a) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;             –Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)

Continue reading

2- Kollektif Şirket Şube Açılışı

Kollektif Şirket Şube Açılışı KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI a) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;             –Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)             –Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.