Category: KOOPERATİFLER

9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri İsim-Soyisim Değişikliği

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri İsim-Soyisim Değişikliği GEREKLİ EVRAKLAR 1) Dilekçe 2) Değişiklik; (a) Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

Continue reading

8- Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış

Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış GEREKLİ EVRAKLAR 1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı) 2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi)

Continue reading

7- Kooperatif Tasfiye Başlangıç

Kooperatif Tasfiye Başlangıç  GEREKLİ EVRAKLAR 1) Dilekçe 2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi) 3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

Continue reading

6- Kooperatif Olağan Genel Kurul

Kooperatif Olağan Genel Kurul GEREKLİ EVRAKLAR 1) Dilekçe 2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi) 3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.