Category: LİMİTED ŞİRKETLER

26- Limited Şirket Olağan Genel Kurul

Olağan Genel Kurul Gerekli Evraklar   TTK 617 İNCİ MADDESİ UYARINCA HER YIL YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR. 1) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  (1 asıl ) 2) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

Continue reading

1- Limited Şirket Yeni Kuruluş

Limited Şirket Yeni Kuruluş Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

Continue reading

25- Limited Şirket Merkezinin Yurtdışına Nakli

Limited Şirket Merkezinin Yurtdışına Nakli   Türkiye’deki Bir Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması Belgeler (TSY Madde 116) (1) Türkiye’deki bir ticaret şirketinin merkezini yurtdışına taşınabilmesi için; a- 14/1/2011 tarihli 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, şirketin konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve her durumda sicil …

Continue reading

24- Limited Şirket Turizm Seyahat Acenteliği

Limited Şirket Turizm Seyahat Acenteliği   A-Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını ilk alma: 1.Dilekçe 2. Turizm seyahat acenteliği işletme adının alınmasına ilişkin noter onaylı genel kurul karar sureti(1asıl – 1 fotokopi) 3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl)

Continue reading

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.