E-Fatura,E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye ve Diğer E-Belgelere Geçiş Tarihleri Özet Tablosu

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’ne göre; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet, e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerine geçmesi gereken mükellefler, geçiş tarihleri ve zorunluluk durumlarını içeren tablo aşağıdadır.

Uygulamadan yararlanacak olanlar için işlem sırası:

a) Gerçek kişi mükellef iseniz;  Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür,

b) Tüzel kişi mükellef iseniz;  Mali Mühür temin ediniz.

c) Muhasebe programcınız ile görüşüp sözleşme imzalayın, kullandığınız  muhasebe programının uygulamayı kullanacak şekilde güncelletin. 

d) Sadece 5.000 ve 30.000 TL üzeri olan faturaları e arşiv olarak kesecek olan mükelleflere şifre verilip şifre ile faturalarını sistemden kesmelerine imkan verilecek. Bu mükelleflerin Mali Mühür ve Nitelikli elektronik sertifika almalarına gerek yok. Sistem kullanımını görmek isterseniz aşağıdaki adresten sistemi deneyebilirsiniz. Ancak gerçek kimlik bilgilerinizi girmeyin çünkü sistemi kullanmak için giren herkes sizin girdiğin belgelerdeki bilgileri görüyor. Hatta en son girilen kullanıcı bilgileri de ekranda kayıtlı kayıtlı geliyor. Bu konuda GİB e bilgilendirme maili attım. Umarım düzeltilir. Deneme linki : https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp?fbclid=IwAR2qE0a6kzj3F7HRFpRR_vVHBqWu32eZnKyzBz-sxL0Sl9TNrURv0lW_xSQ

Başvuru işlemleri ve uygulama eğitimi konusunda programcınız destek verecektir. 

E-FATURA

 

2018 ve Müteakip Dönemlerde Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 5 Milyon Ve Üzeri Olan Firmalar

2018 ve 2019 da Hadleri Sağlayanlar 01.07.2020’de; 2020 ve Müteakip Dönemlerde Hadleri Sağlayanlar İlgili Hesap Dönemini İzleyen Yılın 7. Ayının Başından İtibaren

ÖTV Kanununa Ekli I Sayılı Listedeki Malların İmali- İthali –Teslimi Vb Faaliyetleri Nedeni İle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Lisans Alan Mükellefler  (Bayiler Dahil)

2019 Yılında Gerçekleştirenler 01.07.2020’de, 2020 Ve Müteakip Yıllarda Gerçekleştirenler Lisans Alımı, İmal, İnşaa Ve İthalin Gerçekleştiği Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

ÖTV Kanununa Ekli III Sayılı Listedeki İmal, İnşaa, Ve/Veya İthal Edenler

2019 Yılında Gerçekleştirenler 01.07.2020’de, 2020 Ve Müteakip Yıllarda Gerçekleştirenler Lisans Alımı, İmal, İnşaa Ve İthalin Gerçekleştiği Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

İnternet Ortamında Ticari Faaliyetlerin Yapılmasına Elektronik Ticaret Ortamını Sağlayan Gerçek Ya Da Tüzel Kişi Aracı Hizmet Sağlayıcılar

01.01.2020’de, (2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde)

İnternet Ortamında Gerçek Ve Tüzel Kişilere Ait Gayrimenkul, Motorlu Araç Vasıtalarının Satılmasına, Kiralanmasına İlişkin İlanları Yayınlayan İnternet Sitelerinin Sahipleri Veya İşleticileri

01.01.2020’de (2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde)

İnternet Ortamında Reklamların Yayınlanmasına Aracılık Faaliyetinde Bulunan İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

01.01.2020’de, (2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde)

Hal kayıt sistemi kapsamındaki komisyoncu veya tüccar olarak Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler

01.01.2020’de (2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde)

E fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden; Mal ihracı, Bavul ticareti, Yolu beraberi eşya ihracı

01.07.2020’de

İdare, Kurum, Kuruluşlar İle İktisadi Kamu Kuruluşları

Muhasebeat Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Bütünleşik Kamu Yönetim Mali Sistemi Çerçevesinde Belirlenir

Başkanlıkça zorunluluk getirilebilecek diğer mükellefler

GİB’in yazılı bildirimden itibaren 3 ay içinde

Hadlerin Altında Kalan Mükellefler

İsteğe Bağlı

E-ARŞİV FATURA

 

E Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

1.01.2020 tarihinden itibaren,

İnternet Ortamında Ticari Faaliyetlerin Yapılmasına Elektronik Ticaret Ortamını Sağlayan Gerçek Ya Da Tüzel Kişi Aracı Hizmet Sağlayıcılar

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde

İnternet Ortamında Gerçek Ve Tüzel Kişilere Ait Gayrimenkul, Motorlu Araç Vasıtalarının Satılmasına, Kiralanmasına İlişkin İlanları Yayınlayan İnternet Sitelerinin Sahipleri Veya İşleticileri

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde

İnternet Ortamında Reklamların Yayınlanmasına Aracılık Faaliyetinde Bulunan İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip dönemler işe başlayacak olanlar işe başlamadan itibaren 3 ay içinde

01.01.2020’den İtibaren Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Faturanın Vergi Dahil 30.000 TL’yi Aşması (Aynı Günde Düzenlenen Faturaların Toplamı alınır)

01.01.2020 tarihinden itibaren,

01.01.2020’den itibaren Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek Faturanın Vergi Dahil 5.000 TL’yi Aşması (Aynı Günde Düzenlenen Faturaların Toplamı alınır)

01.01.2020 tarihinden itibaren,

Başkanlıkça zorunluluk getirilebilecek diğer mükellefler

GİB’in yazılı bildirimden itibaren 3 ay içinde

E-DEFTER

 

E fatura uygulamasına dahil olanlar

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

Bağımsız denetime tabi olan şirketler

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

İdare, Kurum, Kuruluşlar İle İktisadi Kamu Kuruluşları

Muhasebeat Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Bütünleşik Kamu Yönetim Mali Sistemi Çerçevesinde Belirlenir

E-İRSALİYE

 

ÖTV Kanununa Ekli I Sayılı Listedeki Malların İmali- İthali –Teslimi Vb Faaliyetleri Nedeni İle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Lisans Alan Mükellefler  (Bayiler Dahil)

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

ÖTV Kanununa Ekli III Sayılı Listedeki İmal, İnşaa, Ve/Veya İthal Edenler.

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

Maden işleme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

Şeker kanunun 2. Maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

E fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden; Demir ve Çelik (Gtip72) veya Demir ve Çelik Eşyaların (Gtip73) İmali,İthali,veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

E fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

Hal kayıt sistemi kapsamındaki komisyoncu veya tüccar olarak Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler

01.01.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 den itibaren söz konusu işlemleri gerçekleştirenler; işlemin gerçekleştiği ayı izleyen 4. Ay başından

Başkanlıkça zorunluluk getirilebilecek diğer mükellefler

GİB’in yazılı bildirimden itibaren 3 ay içinde

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

 

01.02.2020 tarihi itibari ile faaliyetine devam eden Serbest meslek erbapları

1.06.2020 tarihinden itibaren,

01.02.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbapları

İşe başlamayı takip eden 3. Ay sonunda

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

 

E fatura uygulamasına dahil olup müstahsil makbuzu düzenleyenler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı içinde e faturaya geçen ve  e müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e faturaya geçiş süresi içinde

Hal sistemine kayıtlı Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze ve meyve ticareti yapanlar

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı içinde e faturaya geçen ve  e müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e faturaya geçiş süresi içinde

Başkanlıkça zorunluluk getirilebilecek diğer mükellefler

GİB’in yazılı bildirimden itibaren 3 ay içinde

E-GİDER PUSULASI

 

E fatura uygulamasına dahil mükellefler

İsteğe Bağlı

Başkanlıkça zorunluluk getirilebilecek diğer mükellefler

GİB tarafından belirlenen süre içinde

E-BİLET

 

Kara ve deniz yolu ile şehirler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükellefler

01.01.2021 tarihinden itibaren, 2021 ve müteakip yıllarda faaliyete başlayanlar; faaliyete başladığı ayı takip eden 4. Ayın başından itibaren

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

01.07.2020 tarihinden itibaren, 01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetine başlayanlar, faaliyete başladıkları ayı takip eden 4. Ayın başından itibaren

E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ

 

Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri

İsteğe Bağlı

E-SİGORTA POLİÇESİ

 

Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri, Sigorta ve Emeklilik Aracıları

İsteğe Bağlı

E-DÖVİZ ALIM SATIM BELGESİ

 

Döviz Alım satım faaliyetine yetkili müesseseler

İsteğe Bağlı

E-DEKONT

 

Bankalar

1.01.2020 tarihinden itibaren İsteğe Bağlı

Tebliği okumak için tıklayın

 

Nihal DÜZGÖREN
SMMM/ KGK Bağımsız Denetçi

 

Buraya tıklayıp facebook destek grubumuza katılıp, soru sorabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.