İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEŞVİĞİ YANSITMA FATURASI NASIL DÜZENLENİR?

– İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.

– Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:

  1. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.
  2. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur.
  3. (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

– Üçüncü fıkraya göre her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur.

 Örnek: Ocak- Şubat-Mart aylarında APHB sinde toplam çalışan sayısı 120 gün olsun.

Az Tehlikeli İş için İş Sağlığı Güvenliği Desteği Hesabı

1.777,50 TL (Brüt Asgari Ücret) /30 gün x %1,40×120 gün= 99,54 TL+%18 KDV

Çok Tehlikeli İş için İş Sağlığı Güvenliği Desteği Hesabı

1.777,50 TL (Brüt Asgari Ücret) /30 gün x %1,60×120 gün= 113,76 TL+%18 KDV

 

Kaynak: İş sağlığı Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )