İŞÇİNİN TUTUKLANMASI HALİNDE İŞ AKDİ FESH EDİLEBİLİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin 3 numaralı alt bendinde “İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 Sayılı Kanunun 17. maddesindeki bildirim (ihbar) süresini aşması halinde işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla işverenin tutuklanan sigortalının kıdemine göre ihbar sürelerini baz alarak işten ayrılışını verme hakkı bulunmaktadır. Ancak işveren isterse sigortalının çıkışını vermeyebilir, yani böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

48577 Sayılı İş Kanunun 17.Maddesine göre sigortalının devamsızlık halinde işten ayrılışı re ’sen verilecek süreler şu şekildedir:

Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri:

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )