Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılması

23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı resmi gazetede yayınlanan 295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların;

Ticari kazancın ve Gayri menkul sermaye iradının tespitinde mükelleflerin istemeleri halinde doğrudan gider olarak indirilebilecektir.

Ticari kazanç ve Gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirim detayları aşağıdadır.

 A- Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Ticari kazancın tespitinde gider olarak indirimi

Mükellefler dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, 09.08.2016 tarihi itibariyle doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir.

B-Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gider olarak indirimi

Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere; gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı (01.01.2016 dan itibaren 900 TL) aşmaması halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamı 07.09.2016 tarihi itibariyle safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu harcamaların 213 sayılı Kanunun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı (01.01.2016 tarihinden itibaren 900 TL) aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarınıntamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi olanağı da bulunmaktadır.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçisi

 

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.