İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Dilekçesi

İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Dilekçesi

İşletme defterinden bilanço defterine geçildiği zaman Form Ba-Bs Bildirimi verebilmek için vergi dairesine dilekçe verilmesi gerekmektedir.

İlgili dilekçe örneği aşağıdadır.

……………………….. VERGİ DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dairenizin ………………………….. sicil no’lu dosyanızda işlem gören Gelir Vergisi mükellefinizim.

……………….. tarihinden itibaren Bilanço esasına göre defter tutmaya başlamış bulunmaktayım. Form BA-BS bildirimi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Kaşe/İmza

 

Soru sormak için buraya tıklayıp Facebook grubumuza katılın.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.