Kısmi Süreli Çalışmalarda Yıllık İzin ve Hafta Tatili

İş kanunu Kısmi süreli çalışmayı “ İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.” Şeklinde tanımlamaktadır.

Burada bahsedilen üçte ikisi oranı ifadesi, haftalık çalışma süresinin  45 saat olduğunu düşünürsek 45 saatin 2/3 ü 30 saate denk gelmektedir. Bu durumda kısmi süreli çalışmayı haftalık 30 saat ve daha az çalışmalar olarak da ifade edebiliriz.

Kısmi Süreli Çalışanlarda Yıllık İzin

Tam süreli çalışanlar için geçerli olan yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için çalışılan gün toplamının 1 yıl olması şartı, kısmi süreli çalışanlar için uygulanmaz. Bunun yerine kısmi süreli(part time) çalışanlar için iş sözleşmesi süresinin 1 yıl devam etmesi olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile belirlenen gün veya saatlerde çalışmasını tamamlayan, yükümlülüğünü yerine getiren  çalışan, 1 yıllık süreyi tamamladığında yıllık ücretli izine hak kazanmış olur. Yani tam süreli çalışan işçiler için geçerli olan gün toplamının 1 yılı bulması şartı kısmi süreli çalışanlar için geçerli bir uygulama değildir. Kısmi süreli İş sözleşmesinde belirlenen gün veya saatler dışında çalışmadıkları günler, zaten  işçilerin çalışma yükümlülüğü bulunmayan günlerdir.

Örnek: Erdinç isimli şahıs  A Ltd. Şti. ile 01.03.2015 – 29.02.2016 tarihleri arasında haftada 2 gün Pazartesi ve Salı günleri çalışma olarak Kısmi süreli iş sözleşmesi imzalamıştır. Bu kişinin yıllık ücretli izin hakkı uygulaması şu şekilde olacaktır:  Erdinç isimli kişi bir yıllık çalışma süresini 01.03.2016 tarihinde dolduracağı için 14 gün izin hakkı doğmuştur.  Ancak fiilen çalıştıkları günler Pazartesi ve Salı günü olduğu için izin haklarını 1.hafta Pazartesi –Salı ve 2.hafta Pazartesi-Salı işe gelmeyerek kullanabilecektir. İzinini , izin süresine isabet eden günlerde/saatlerde gelmeyerek kullanabilir. İzin ücretinin ödenmesi açısından bakıldığında ise;  Erdinç isimli şahısa 14 gün değil sadece 4 gün(1.hafta Pazartesi+Salı ve 2.hafta Pazartesi+Salı) izin ücreti ödenecektir. (işçi çalışmış olsaydı, 14 günlük süre içerisinde zaten toplam 4 gün çalışacaktı.)

Kısmi Süreli Çalışanlarda Hafta Tatili Ücreti

İş Kanunun “kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz” hükmü gereğince kısmi süreli çalışan işçinin hafta tatili hakkından mahrum bırakılamayacağını, haftada en az 3 gün ve iş sözleşmesi ile belirlenen iş günlerde çalışmış olması koşulu ile kısmi süreli çalışan işçinin çalışma süresi ile orantılı hafta tatili izin hakkının bulunduğunu söyleyebiliriz.

Örnek: Diyelim ki tam zamanlı olarak haftada 45 saat çalışan işçi 10 lira saat ücreti üzerinden 7,5 saat x 10 = 75 lira hafta tatili ücretini çalışmadan almaktadır. Haftada 4 gün toplam 30 saat çalışan kısmi süreli işçi de bu durumda orantısal olarak (45 saat karşılığında 7,5 saat hafta tatili kullanıyorsa,  30 saat karşılığında 5 saat hafta tatili kullanacaktır)  5 saat x 10 = 50 lira hafta tatili ücreti alacaktır.

Kısmi Süreli Çalışanlarda Genel Sağlık Sigortası

Kısmi süreli çalışanlar ayın otuz günden eksik kalan sürelerini SSK kapsamında isteğe bağlı tamamlamayacaksa ikamet yerindeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir tespiti başvurusu yapmalı ve çıkan gelir sonucuna göre ayın 30 günden eksik kalan sürelerini çıkan gelir sonucuna göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında tamamlamalılar. Eğer gelir tespiti başvurusu yapılmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu ayın geri kalan günlerini G-2 gelir seviyesinden tescil yapar ve kısmi süreli çalışan yüksek gelir seviyesinden GSS primi ödemek zorunda kalır.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçisi

 

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.