Melek Yatırımcıya Nasıl Ulaşırım?

Melek Yatırımcıya Nasıl Ulaşırım?

İşinizi geliştirmek için harika bir fikriniz var ancak yeterli sermayeniz yok. Ah bir yeterli sermayeniz olsa, bir de size tecrübelerini aktaracak, gerekli bağlantıları sağlayacak, danışmanlık yapacak melek gibi biri olsa ne güzel olurdu değil mi?

Pek çok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde “Melek Yatırımcı” olarak bilinen bu tabir 15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile mevzuatımızda Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak yer almıştır.

Melek yatırımcı (Bireysel Katılım Yatırımcısı); “kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri” ifade etmektedir.

Yönetmelik kapsamında Melek Yatırımcının bir anonim şirkete yaptığı yatırım nedeniyle vergi teşviğinden faydalanabilmesi için iktisap ettiği hisseleri en az iki yıl boyunca elden çıkartmaması gerekiyor. Bu ise melek yatırımcı sayesinde işletmenize giren 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki sermayenin en az 2 yıl boyunca işletmenizde kalacağı anlamına geliyor.

Hemen hatırlatayım her firma ve her sektör melek yatırımcılar tarafından desteklenmiyor. Önce firmanızın aşağıdaki şartları sağlaması ve desteklenen sektörler arasında yer alması gerekiyor.

İşletmenizin sağlaması gereken özellikler

 1. Şirket türünüz “Anonim Şirket” olması,
 2. Melek yatırımcının şirketinize iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarınız yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması,
 3. En fazla elli çalışanınız bulunması.
 4. Şirketinizin, Melek yatırımcının kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması,
 5. Şirketinizin başka bir şirketin kontrolünde olmaması,
 6. Şirketin müsteşarlıkça belirlenen ve ek 4’te yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması,
 7. Şirket paylarının halka arz edilmemiş olması gerekmektedir.

 

İşletmeniz yukarıdaki özellikleri sağlıyorsa sıradaki işleminiz bir iş planı hazırlamak ve Lisanslı Melek Yatırımcılar ile görüşmek. Ülkemizde şuana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans almış 471 melek yatırımcı bulunuyor. Her ne kadar melek yatırımcılar sadece gerçek kişilerden olsa da her bir melek yatırımcının mevzuat gereği bir BKY ağına (melek yatırımcı ağına) üye olması ve bağlantıların bu ağlar üzerinden kurulması gerekiyor. Hazine Müsteşarlığı melek yatırımcılar ile tüm irtibatı, melek yatırımcının üyesi olduğu BKY Ağı vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Bir yatırımcının birden fazla BKY ağına üye olabilir. Aynı zamanda melek yatırımcılar yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirirler.

Melek Yatırımcılara Ulaşabileceğiniz Ağlar

Melek yatırımcılardan destek almanız için işletmenizin belirli sektörlerde faaliyet gösteriyor olması gerekir demiştim.

Desteklenen sektörler aşağıdaki gibidir:

TARIM, AVCILIK ve ORMANCILIK

 1. Bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi; bostan, meyve ve sebze yetiştirilmesi (Bu başlıkta adı geçen ürünlerin yalnızca sertifikalı tohumlarının veya fidanlarının üretimi ve destek kapsamındadır.)

İMALAT SANAYİİ

 1. Gıda ürünleri ve içecek imalatı (1551(alkollü içecekler),1552 (şarap),1553 (bira ve malt) hariç)
 2. Tekstil ürünleri imalatı
 3. Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
 4. Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı
 5. Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı
 6. Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
 7. Kok fırını ürünleri imalatı
 8. Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 9. Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 10. Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
 11. Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
 12. Ana metal sanayii
 13. Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii
 14. Y.S. makine ve teçhizat imalatı (Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında; Milli Savunma Bakanlığından tesis kuruluş izni, av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş izni ve ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi alınması ön koşuldur.)
 15. Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 16. Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı
 17. Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 18. Tıbbi araç ve gereçler, ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. Amaçlı alet ve cihazların imalatı (optik aletler hariç)
 19. Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı
 20. Saat imalatı
 21. Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı
 22. Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 23. Mobilya imalatı; B.Y.S. diğer imalat
 24. Geri kazanım

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME ve DEPOLAMA HİZMETLERİ

 1. Telekomünikasyon

İŞ FAALİYETLERİ

 1. Bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini
 2. Veri işleme
 3. Veri tabanı faaliyetleri
 4. Bilgisayarlarla ilgili diğer faaliyetler
 5. Mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ

 1. Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzıssıhha ve benzeri hizmetler
 2. Sinema ve video yapımı ve dağıtımı

 

Nihal DÜZGÖREN
SMMM/KGK Bağımsız Denetçi

 

İlgili Yönetmeliği okumak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İş planı ve diğer belgeler ise yönetmelik altında ekler kısmında yer alıyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130215-2.htm

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.