KDV Beyannamesi İndirimler Tablosu Değişikliği

Continue reading

Bes İle İlgili Son Değişiklikler (2019/02 Duyuru)

Continue reading

7143 Sayılı Kanun Ödeme Süresini Kaçıranlara Ek Süre

7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİNİ KAÇIRANLARA EK SÜRE

27 Aralık 2018 tarih ve 3069 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. Maddesi ile; 7143 sayılı kanun ile ödenmesi gereken tutarların ödeme süresini kaçıranlara 219 yılı Şubat ayı sonuna kadar ek süre getirilmiştir. İlgili madde aşağıdadır. 

Continue reading

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Continue reading