Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Yevmiye Defteri Sayfalarının Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Geçerli Olup Olmadığı

Continue reading

Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi

Poşet Ücreti Ve Poşet Beyannamesi

10 Aralık 2018 Pazartesi  30621 sayılı resmi gazete’de yayınlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8. Maddesi ile  2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiş, Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.  İlgili maddeler aşağıdadır.

Continue reading

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

Continue reading

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları (2018)

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları (2018)

* Yabancı işçi çalıştıracak iş yerlerinde 5 Türk vatandaşının çalışması zorunludur. Bu sayı yalnızca 1 tane yabancı işçi çalıştırmak isteyenler için geçerlidir. Eğer birden fazla yabancı işçi çalıştırma durumu varsa  her yabancı için 5 Türk vatandaşının çalıştırılması gerekmektedir. Örneğin 5 yabancı çalıştırma izni isteyen bir şirketin bünyesinde toplam 25 Türk vatandaşı çalışmalıdır.

Continue reading