PERSONELE HEDİYE EDİLEN ALTINLAR SGK’YA TABİDİR.

 

Bir çok firmada yıllardır, personele bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu, 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen çeyrek, yarım , tam altın bedelleri daha önceleri yapılan değerlendirmeler sonucunda altının parasal bir değeri bulunmakta ve tedavül edilebilmekte ise de, kural olarak hayatın olağan akışında ödeme aracı olarak kullanılmadığı, bu yüzden nakdi ödeme kabul edilemeyeceği dikkate alınarak ücret niteliğinde sayılmamış, aynı yardım olarak sayılmış ve prime esas kazanç olarak kabul edilmemiştir. 

Ayni yardım, yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlardır. Sigortalısına giyim yardımı adı altında nakit ödeme yapan işverenin bu yardımı ayni yardım değil nakdi yardım olduğundan sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Ayni yardımları diğer yardımlardan ayıran bir diğer özellik de işçiye sağlanan bir menfaat olmasına karşılık bordroya dahil olmamasıdır. Dolayısıyla ayni değil nakdi olarak yapılan bir yardımın bordroda gösterilmesi prime tabi tutulmasını gerektiren bir diğer gerekçe olarak gösterilmektedir.

Bugünlere gelindiğinde, bazı düşünceler değişmiştir. Altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı herkesin kabul edebileceği bir olgudur.

Bu durumda altın olarak yapılan ödemelerin nakit yardım olarak değerlendirilmesi sonucunda hatıra altınlarının sosyal ve kişisel bir ihtiyacın karşılanması maksadiyle verilmemiş olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarları nakdi bir ücret ödeme olarak kabul edilecektir. Nakdi ödeme kabul edilen altın tutarlarının ücret bordrolarına yansıtılmış bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Sigortalıya hatıra altını verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarı sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hatıra altınları ile ilgili olarak yukarıda açıklanan nedenlerle 22.Haziran. 2016 tarih ve 2016/12 sayılı genelge ile sigortalılara altın verilmesini sigorta primine, dolayısıyla bundan sonra sigortalılara verilen hatıra altınları bordroya ilave edilip vergilendirilmesi gereken yardımlardan olmuştur.

Cevdet Akçakoca
cevdet@cevdetakcakoca.com

Kaynak: http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-cevdet-akcakoca-26-07-2016-yazisi-yazi_id-26139.html

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.