Sakatlık İndiriminin Kıst Dönemde Uygulanma Şekli (30 Gün Altı Çalışmalarda)

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.(GVK M61)

-Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,

-Asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,

-Asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi 2017 yılı için ;

– Birinci derece sakatlar için  900,00 TL,

– İkinci derece sakatlar için   470,00 TL,

– Üçüncü derece sakatlar için 210,00 TL.dir. (GVK M31)

İndirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir.

-Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük tutarları ile,

-Ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise, indirimlerin aylık tutarları ile (kıst bir döneme inhisar etse dahi) uygulanması gerekmektedir. (203 No’lu GVGT.)

Bu itibarla, özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır.

Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir.

İşçilere yapılan ilave ödeme ve ikramiye ödemeleri de Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi hükmü gereğince ücret olarak değerlendirileceğinden söz konusu ücret ödemelerinin de hizmet erbabının asıl ücretine dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi hükmüne göre belirlenen sakatlık derecesine uygun sakatlık indirimi tutarlarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçisi

 

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

İlgili özelge

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.