ŞİRKET AKTİFİNDE 2 YIL BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA İSTİSNA VAR MIDIR?

1-Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75’lik kısmının kurumlar vergisinden istisnadır. (5520 sayılı K.V.K. nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi)

Faaliyet konusu, taşınmazların inşası ve kiraya verilmesi olan kurumların bu amaçla inşa ettikleri ve aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satılması neticesinde elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

2-Şirketin taşınmaz niteliğindeki kıymetlerin ticaretini yapan kurum olmaması şartıyla, iki yıldan fazla süredir şirket aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazın satışı KDV’den istisnadır. (K.D.V. Kanun’un 17/4-r Md.)

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )