Tasfiyeden Dönüş

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) veya Tasfiye Memuru Gündem Kararı, gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

Not: Toplamtılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa; tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesihazırlanmalıdır.

Gerekli formları yazının altındaki linklerden indirebilirsiniz.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçisi

 

 

Kaynak:http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

EKLER: 

Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Kararrı- Ltd

Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Tutanağı- Ltd 

Tasfiyeden Dönüş Gündem- Müdürler Kurulu Kararı- Ltd

Tasfiyeden Dönüş Hazır Bulunanlar Listesi-Ltd

Tasfiyeden Dönüş Tasfiye Memuru Raporu- Ltd

tasfiyeden Dönüş Ticaret sicil Dilekçesi- Ltd

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.