UZLAŞMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

………………………….. UZLAŞMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                      ŞEHİR

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI                                :

AÇIK ADRESİ                                     :

HESAP NUMARASI                       :

EV VEYA İŞ TELEFONU              :

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ                :……../……../………….

CİLT VE SIRA NUMARALARI                           :……../……../………….

İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ                          :……../……../………….

VERGİNİN

DÖNEMİ                                                          : ………………………………………

NEV’İ                                                                 : ………………………………………

MİKTARI                                                          : ……………………………………..

CEZANIN

NEV’İ                                                                : ………………………………………

MİKTARI                                              : ……………………………………

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, dönemini, vergi ve ceza nevi’leri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.una 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

 ………../………../…………….

Mükellef Veya Vekilinin İmzası

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.