Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Görev Bölümü İle Temsil ve İlzam Değişikliği/Müdür Ataması/Denetçi Değişikliği

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2- Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması ve yerine atama yapılması /müdür atanması/müdür azli/ görev bölümü değişikliği/ temsil ve ilzam değişikliği ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin/müdürün;
• Noter tarafından düzenlenmiş tescil talepnamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
• Müdürün görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

4- Denetçi değişikliği ve yeni denetçi tescili için;
• Yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• İstifa dilekçesi/yeni seçilen kişinin kabul beyanı
• Yeni denetçinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Dosyaları İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın.

Dilekçe

Yönetim Kurulu Üyesinin istifası ve Yeni Üye Atanması Kararı

Görev Kabul Beyanı